316/2009

316/2009

316/2009 – Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου – Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου – Δ.Ε.Κ.Α. Ιλίου για υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων a

Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου – Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου – Δ.Ε.Κ.Α. Ιλίου για υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων ads316.pdf