318/2012

318/2012

318/2012 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου» a

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου» AOE3182012.pdf