319/2008

319/2008

319/2009 – Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 3.866,19 € και απόδοσή του σε Σχολικές Επιτροπές για την υλοποίηση προγράμματος «Σχολικός Τροχονόμος» a

Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 3.866,19 € και απόδοσή του σε Σχολικές Επιτροπές για την υλοποίηση προγράμματος «Σχολικός Τροχονόμος» ads319.pdf