32

32

280/2009 – Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη προτάσεως της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τους φορολογούμενους a

Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη προτάσεως της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τους φορολογούμενους ads280.pdf

248/2009 – Ορισμός μελών της Σχολικής Επιτροπής του Ειδικού Γυμνασίου – Λυκείου αναπήρων παίδων & ΤΕΣΕΕΑ Δήμου Ιλίου (άρθρα 240 & 243 του Ν. 3463/06) a

Ορισμός μελών της Σχολικής Επιτροπής του Ειδικού Γυμνασίου – Λυκείου αναπήρων παίδων & ΤΕΣΕΕΑ Δήμου Ιλίου (άρθρα 240 & 243 του Ν. 3463/06) ads248.pdf