3236

3236

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.000,00€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΩΝ,ΧΥΜΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ οικ. έτους 2012 a

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.000,00€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΩΝ,ΧΥΜΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ οικ. έτους 2012 ADSDHKEPA0262012.pdf