326/2010

326/2010

326/2010 – Λήψη απόφασης για κατασκευή αντλιοστασίου και υποσταθμού για την αποχέτευση της κλειστής λεκάνης του Δήμου Ιλίου στα πλαίσια της ΑΠ56/08 Εργολαβίας «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς παρά την οδό Φλέβας και άρση στένωσης του κατασκευασμένου τμήματός του» a

Λήψη απόφασης για κατασκευή αντλιοστασίου και υποσταθμού για την αποχέτευση της κλειστής λεκάνης του Δήμου Ιλίου στα πλαίσια της ΑΠ56/08 Εργολαβίας «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς παρά