3261

3261

Έγκριση πίστωσης ποσού 4,600.00 € με Φ.Π Α. για την Συναυλία με τον Βασιλ. Λέκκα με συμμετοχή μελών της θεατρικής ομάδας του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. του Δήμου Ιλίου στο θέατρο «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του Δήμου μας a

Έγκριση  πίστωσης ποσού 4,600.00 € με Φ.Π Α.  για την Συναυλία με τον Βασιλ. Λέκκα με  συμμετοχή μελών της θεατρικής ομάδας του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. του Δήμου