3279

3279

Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 2.769,96€ με Φ.Π.Α για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος συναγερμού για 1ο Κλειστό Γυμναστήριο Πεταλούδα» a

Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 2.769,96€ με Φ.Π.Α για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος συναγερμού για 1ο Κλειστό Γυμναστήριο Πεταλούδα» ADSDHKEPA0692012.pdf