330/2009

330/2009

330/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Δ6/08» a

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Δ6/08» ads330.pdf