331/2010

331/2010

331/2010 – Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην πρόσκληση 20.1 του ΕΠ ψηφιακή σύγκλιση με το έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ» σε συνεργασία με το Δήμο Πετρούπολης a

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην πρόσκληση 20.1 του ΕΠ ψηφιακή σύγκλιση με το έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ» σε συνεργασία με