3315

3315

045/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 20/2008 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 6 a

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 20/2008 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 6 ADS0452012.pdf