332/2009

332/2009

332/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΙΔ. ΧΑΡΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΛΠ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Η2/08» a

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΙΔ. ΧΑΡΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΛΠ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Η2/08» ads332.pdf