3327

3327

057/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια βασικών ειδών διατροφής που θα δοθούν σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου μέσω διατακτικών, εν όψει της εορτής του Πάσχα» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια βασικών ειδών διατροφής που θα δοθούν σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου μέσω διατακτικών, εν όψει της