333/2009

333/2009

333/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού τακτοποιητικού και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ» a

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού τακτοποιητικού και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ