3338

3338

068/2012 – Κατακύρωση πρακτικών κλήρωσης για τις επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών – προμηθειών που αφορά τις Δ/νσεις Μηχανολογικού & Καθαριότητας & Γεωτεχνικών Υπηρεσιών a

Κατακύρωση πρακτικών κλήρωσης για τις επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών – προμηθειών που αφορά τις Δ/νσεις Μηχανολογικού & Καθαριότητας & Γεωτεχνικών Υπηρεσιών ADS0682012.pdf