336/2009

336/2009

336/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τελικού και τακτοποιητικού) του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΙΧΘΕΝΤΩΝ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α2/07» a

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τελικού και τακτοποιητικού) του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΙΧΘΕΝΤΩΝ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α2/07» ads336.pdf