3365

3365

026/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για «Ασφάλιση κινητής & ακίνητης περιουσίας του Δήμου» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για «Ασφάλιση κινητής & ακίνητης περιουσίας του Δήμου» aoe0262012.pdf