337/2010

337/2010

Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Καθαρισμός δικτύου ακαθάρτων (αγωγοί – φρεάτια- αντλιοστάσιο) στις εργατικές πολυκατοικίες» a

Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Καθαρισμός δικτύου ακαθάρτων (αγωγοί – φρεάτια- αντλιοστάσιο) στις εργατικές πολυκατοικίες» ade3372010.pdf