3868

3868

199/2012 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 1.620,00 € της υπόχρεης κ. ΤΣΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ συζ. ΔΡΙΒΙΛΑ ΗΛΙΑ, βάσει της 050/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου a

Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 1.620,00 € της υπόχρεης κ. ΤΣΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ συζ. ΔΡΙΒΙΛΑ ΗΛΙΑ, βάσει της 050/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ADS1992012.pdf