388/2010

388/2010

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του Δημοτικού Φωτισμού» a

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του Δημοτικού Φωτισμού» ade3882010.pdf