3909

3909

240/2012 – Λήψη απόφασης για διαπραγμάτευση που αφορά την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών των ειδικών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 –2013» a

Λήψη απόφασης για διαπραγμάτευση που αφορά την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών των ειδικών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 –2013» ads2402012.pdf