391/2010

391/2010

391/2010 – Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 207/2003 Απόφασης Δ.Σ. (περί αποζημιώσεων βάσει της Π.Α. 2/2001 επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη) ως προς προσκυρωτέο τμήμα a

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 207/2003 Απόφασης Δ.Σ. (περί αποζημιώσεων βάσει της Π.Α. 2/2001 επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη) ως προς προσκυρωτέο τμήμα ads3912010.pdf

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια φαρμακευτικού & υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια φαρμακευτικού & υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας» ADE3912010.pdf