392

392

082/2012 – Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» επί των οδών Χρυσηίδος & Δαναών 54, στην Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη a

Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» επί των οδών Χρυσηίδος & Δαναών 54, στην Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη AEPZ0822012.pdf

080/2012 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ άνευ τραπ/των» στην “Αφοί Γεραρή” Ο.Ε, επί των οδών Ανδρέα Παπανδρέου 270 & Πάροδος Ρωμανού, στο Ίλιον a

Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ άνευ τραπ/των» στην “Αφοί Γεραρή” Ο.Ε, επί των οδών Ανδρέα Παπανδρέου 270 & Πάροδος Ρωμανού, στο Ίλιον AEPZ0802012.pdf

079/2012 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ για περαστικούς πελάτες στον Δερβένη Ιωάννη, επί των οδών Αίαντος 90 & Έκτορος 89 (Κ3), στο Ίλιον a

Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ για περαστικούς πελάτες στον Δερβένη Ιωάννη, επί των οδών Αίαντος 90 & Έκτορος 89 (Κ3), στο Ίλιον AEPZ0792012.pdf

372/2009 – Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στον Άξονα προτεραιότητας 2 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» και την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΜΦΙΔΡΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Τους ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» a

Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στον Άξονα προτεραιότητας 2 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» και την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο