3928

3928

227/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια επιγραφών σήμανσης εσωτερικών χώρων του κτιρίου της Κοινωνικής Υπηρεσίας» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια επιγραφών σήμανσης εσωτερικών χώρων του κτιρίου της Κοινωνικής Υπηρεσίας» AOE2272012.pdf