4027

4027

288/2012 – Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του διαγωνισμού που αφορά το έργο « ΙΛΙΟΝ 2.0: Διαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών του Δήμου για την εξοικονόμηση πόρων » a

Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του διαγωνισμού που αφορά το έργο « ΙΛΙΟΝ 2.0: Διαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών του Δήμου για την εξοικονόμηση πόρων » aoe2882012.pdf