403

403

383/2009 – Λήψη απόφασης για την συμπλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στην «Εγκατάσταση Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας στο Δήμο Ιλίου» και την χορήγηση παράτασης προθεσμίας αυτής a

Λήψη απόφασης για την συμπλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στην «Εγκατάσταση Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας στο Δήμο Ιλίου» και την χορήγηση παράτασης προθεσμίας αυτής ads383.pdf