405

405

240/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 13.246,98 € για επέκταση δικτύου φυσικού αερίου και σύνδεση με το φυσικό αέριο σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου a

Έγκριση πίστωσης ποσού 13.246,98 € για επέκταση δικτύου φυσικού αερίου και σύνδεση με το φυσικό αέριο σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου AOE2402012.pdf

385/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ – ΠΑΡΚΑ – ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε1/08» a

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ – ΠΑΡΚΑ – ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε1/08» ads385.pdf