406

406

259/2012 – Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου» a

Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου» aoe2592012.pdf

258/2012 – Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2011» a

Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2011» aoe2582012.pdf

386/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Δ4/09» a

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Δ4/09» ads386.pdf