407

407

261/2012 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών του μουσικού σχολείου του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013» a

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών του μουσικού  σχολείου του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013» AOE2612012.pdf

260/2012 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών ειδικών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013» a

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών  ειδικών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013» AOE2602012.pdf

387/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. ΟΙΚ 15/2009 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε10/09» a

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. ΟΙΚ 15/2009 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε10/09» ads387.pdf