4070

4070

304/2012 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων του Δήμου» a

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων του Δήμου» AOE3042012.pdf