4071

4071

305/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού (κουρτίνες) για το Κέντρο Α.με.Α. της Κοινωνικής Υπηρεσίας» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού (κουρτίνες) για το Κέντρο Α.με.Α. της Κοινωνικής Υπηρεσίας» AOE3052012.pdf