4072

4072

306/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση μπαταριών για τη συντήρηση του συστήματος UPS του Δημαρχιακού Μεγάρου» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση μπαταριών για τη συντήρηση του συστήματος UPS του Δημαρχιακού Μεγάρου» AOE3062012.pdf