408

408

264/2012 – Έγκριση ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών του μουσικού σχολείου του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013» a

Έγκριση ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών του μουσικού  σχολείου του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013» aoe2642012.pdf

263/2012 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών των ειδικών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013» a

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, για τον έλεγχο των  δικαιολογητικών κατακύρωσης,  που αφορά την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών των ειδικών σχολείων  του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012

388/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. ΟΙΚ 16/2009 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ζ3/09» a

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. ΟΙΚ 16/2009 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ζ3/09» ads388.pdf