4089

4089

323/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τον «Ετήσιο έλεγχο των ανελκυστήρων του Δημαρχείου και λοιπές εργασίες συντήρησης» a

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τον «Ετήσιο έλεγχο των ανελκυστήρων του Δημαρχείου και λοιπές εργασίες συντήρησης» AOE3232012.pdf