4090

4090

324/2012 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία για τη «Συντήρηση – καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης» a

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία για τη «Συντήρηση – καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης» AOE3242012.pdf