415

415

100/2012 – Λήψη απόφασης για ανάκληση προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ στον Ντάγκα Χαράλαμπο, επί των οδών Κομνηνού 14 –16 & Καλλινίκου στο Ίλιον a

Λήψη απόφασης για ανάκληση προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ στον Ντάγκα Χαράλαμπο, επί των οδών Κομνηνού 14 –16 & Καλλινίκου στο Ίλιον aepz1002012.pdf