424

424

261/2012 – Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 227,97 € από τον υπ’ αριθμ. 51/07-08-1996 βεβαιωτικό κατάλογο (Αγωγός – ΕΥΔΑΠ αποχέτευσης) του ΒΟΡΕΛΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ a

Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 227,97 € από τον υπ’ αριθμ. 51/07-08-1996 βεβαιωτικό κατάλογο (Αγωγός – ΕΥΔΑΠ αποχέτευσης) του ΒΟΡΕΛΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ ADS2612012.pdf