56

56

541/2009 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια τροφίμων και δώρων για το ορφανοτροφείο ενόψει των Χριστουγέννων» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια τροφίμων και δώρων για το ορφανοτροφείο ενόψει των Χριστουγέννων» ads541.pdf

536/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού Ν.Π. Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2009 a

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού Ν.Π. Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2009 ads536.pdf

534/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού Ν.Π. Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2009 a

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού Ν.Π. Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2009 ads534.pdf