569

569

386/2013 – Έγκριση διενέργειας, έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία που αφορά την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης με θέμα «ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ» a

ADS3862013.pdf