58/22-3-2010

58/22-3-2010

Έγκριση πίστωσης a

Έγκριση πίστωσης 5.300,00€ εις βάρος του ΚΑ 10.7135.0002 για προμήθεια φωτεινών επιγραφών για ·         Τα τμήματα του Πολιτιστικού Κέντρου ·         Το Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου