59/2011

59/2011

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για μουσική βραδιά με λαϊκή κομπανία στις 26/8/2011 στην πλατεία Αγ. Φανουρίου στο πλαίσιο του εορτασμού του Αγίου Φανουρίου. a

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για μουσική βραδιά με λαϊκή κομπανία στις 26/8/2011 στην πλατεία Αγ. Φανουρίου στο πλαίσιο του εορτασμού του

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την ενοικίαση καθισμάτων και τραπεζιών για εκδηλώσεις Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και «Ίλια 2011». a

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την ενοικίαση καθισμάτων και τραπεζιών για εκδηλώσεις Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και «Ίλια 2011». adspk592011.pdf