601

601

013/2014 – Εξέταση ενστάσεων των διαγωνιζομένων εργοληπτικών επιχειρήσεων κατά του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓ. Α3/13 και προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης a

AOE0132014.pdf