737

737

052/2015 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 321/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου από μονοδρόμηση της οδού Κασσάνδρας από την οδό Φιλοκτήτου έως την οδό Έκτορος σε μονοδρόμηση της οδού Κασσάνδρας σε όλο το μήκος της με φορά από την οδό Φιλοκτήτου προς την οδό Έκτορος και εκ περιτροπής στάθμευση σ’ αυτή a

AEPZ0522015.pdf

047/2015 – α) την ανάκληση της με αρ.πρ. 1861/15-01-2015 βεβαίωση υποβολής αιτήματος που αφορούσε προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος», στη Μαυρογένη & ΣΙΑ Ο.Ε. εντός του Πάρκου Αντ. Τρίτση (Κ1) και β) την απόρριψη ή μη του με αρ.πρ. 6017/06-02-2015 αιτήματος για χορήγηση άδειας λειτουργίας του ανωτέρω Κ.Υ.Ε. a

AEPZ0472015.pdf