798

798

457/2015 – Έγκριση διενέργειας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης για την επανεξέταση, την ανασύνταξη και επίλυση του στατικού φορέα του υπό κατασκευή κτιρίου του ΚΗΦΗ (ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου» a

ADS4572015.pdf

455/2015 – Λήψη απόφασης για την παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας των Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου και των Νομικών του Προσώπων (1η Ομάδα Ειδών: Καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου» a

ADS4552015.pdf

454/2015 – Λήψη απόφασης για την παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας των Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου και των Νομικών του Προσώπων (1η Ομάδα Ειδών: Καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου» a

ADS4542015.pdf

453/2015 – Λήψη απόφασης για την παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου», για τα είδη της Α’ υποομάδας (Είδη Αρτοποιείου)και Β΄ υποομάδας (Είδη Ζαχαροπλαστείου) της 3ης ομάδας: «Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» και για τα είδη της Β΄ υποομάδας (Γλυκά) της 5ης ομάδας «Τρόφιμα, γλυκά, αναψυκτικά, νερά για τις εκδηλώσεις της Δ/νσης Πολιτισμού» a

ADS4532015.pdf

452/2015 – Λήψη απόφασης για την παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου», όσον αφορά τα είδη της θ΄ υποομάδας (Έλαια) της 3ης ομάδας: «Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» και τα είδη της Α΄ υποομάδας (Τρόφιμα) της 5ης ομάδας «Τρόφιμα, γλυκά, αναψυκτικά, νερά για εκδηλώσεις της Δ/νσης Πολιτισμού» a

ADS4522015.pdf

451/2015 – Λήψη απόφασης για την παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» για τα είδη της Γ΄ υποομάδας (Είδη κρεοπωλείου) της 1ης ομάδας: «Τρόφιμα για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου», για τα είδη της Γ’ υποομάδας (Είδη κρεοπωλείου) της 3ης ομάδας: Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, τα είδη της 4ης ομάδας Αναψυκτικά – νερά για εκδηλώσεις του Τμήματος Αθλητισμού ,Νέας Γενιάς & Δια Βίου Μάθησης, για τα είδη της Γ΄ υποομάδας (Αναψυκτικά – Νερά) της 5ης ομάδας «Τρόφιμα, γλυκά, αναψυκτικά, νερά για εκδηλώσεις της Δ/νσης Πολιτισμού του Δήμου» a

ADS4512015.pdf

450/2015 – Λήψη απόφασης για την παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου», όσον αφορά τα είδη της Α΄ υποομάδας (Έλαια) και της Β΄ υποομάδας (Είδη Παντοπωλείου) της 1ης ομάδας: «Τρόφιμα για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου» και για τα είδη της Α΄ υποομάδας (Είδη παντοπωλείου – καντίνας) της 2ης ομάδας «Τρόφιμα για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ» a

ADS4502015.pdf