803

803

517/2015 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 390.058,00 € για καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 1/2009 για την απαλλοτρίωση κοινόχρηστων χώρων ιδιοκτησίας κληρονόμων Γεωργίου Κακούρη στα Ο.Τ 2204 (Παιδική χαρά), 2205Α (Κ.Χ), 2207 (Πλατεία), 2217Α (Κ.Χ), 2218Β (Κ.Χ) περιοχή Ραδιοφωνίας υπέρ των φερόμενων δικαιούχων και ποσού 3.725,43€ για καταβολή δικαστικών εξόδων υπέρ δικηγορικού συλλόγου Αθηνών a

AOE5172015.pdf