818

818

098/2016 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή όχι προσφοράς ασφαλιστικής αποζημίωσης, από την εταιρεία «ANYTIME», σχετικά με την αποκατάσταση ενός στύλου Ηλεκτροφωτισμού και ενός κολωνακίου πεζοδρομίου, λόγω καταστροφής τους που προκλήθηκε από το Ι.Χ.Ε. με αρ. κυκλ. ΥΗΚ 4152 (Αρ. Φακ. 10124818) a

AOE0982016.pdf