82/2012

82/2012

082/2012 – Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» επί των οδών Χρυσηίδος & Δαναών 54, στην Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη a

Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» επί των οδών Χρυσηίδος & Δαναών 54, στην Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη AEPZ0822012.pdf