837

837

181/2016 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 290,00 € για καταβολή δικαστικών εξόδων, βάσει της υπ’ αριθ. 232/2015 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ’ αριθμ. 7/2002 πράξης αναλογισμού για την απαλλοτρίωση στα Ο.Τ. 2149Α – 2150 και 2140 στο Δήμο Ιλίου, υπέρ των φερόμενων δικαιούχων a

AOE1812016.pdf

180/2016 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 450,00 € για καταβολή δικαστικών εξόδων, βάσει της υπ’ αριθ. 53/2016 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ’ 14/2002 πράξης προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης από απαλλοτρίωση για τη διαπλάτυνση της οδού Πριάμου στο Δήμο Ιλίου, υπέρ των φερόμενων δικαιούχων a

AOE1802016.pdf