85

85

Εισήγηση για έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά σε μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την κάλυψη των πολιτισμικών και πνευματικών αναγκών του Δήμου Ιλίου a

Εισήγηση για έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά σε μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την κάλυψη των πολιτισμικών και πνευματικών αναγκών του Δήμου Ιλίου ADE1842010.pdf

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» ADE1862010.pdf

Έγκριση πίστωσης για την «Συντήρηση κλιματιστικών για τις Δ/νσεις Μηχανολογικού & Καθαριότητας και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος» a

Έγκριση πίστωσης για την «Συντήρηση κλιματιστικών για τις Δ/νσεις Μηχανολογικού & Καθαριότητας και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος» ADE1872010.pdf