860

860

323/2016 – Έγκριση Πρακτικού δημοπρασίας – αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια αθλητικού υλικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Αυτ. Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης έτους 2016» a

AOE3232016.pdf